Marx Károly felismerte, hogy ha a munkásoknak nincs választásuk, akkor valójában rabok.
De úgy gondolta, hogy láncainkat azért kell letépnünk, hogy leváltsuk a fáraókat és végre magunk számára kezdjünk el piramisokat építeni.
Mintha annyira imádnánk ezt az istenverte piramisépítést, hogy képtelenek lennénk abbahagyni.
Daniel Quinn: A civilizáción túl
…the way to excite customers is to offer an engaging experience, which means focusing on meeting their needs. This lesson holds equally for non-profit organizations and universities, even if they don’t refer to their target audience as ‟customers”.
Jacob Nielsen
A szemet-szemért elv – vakká teszi a világot.
[mém]

A rengetegből nincs kiút!
Lehet bár népének királya,
A fák közt aki túl mélyre jut,
Arra szörnyű vég les, ha irhája
Kedves, hát vigyázzon magára;
Pórul jár, aki vakmerő,
Éljen ésszel vagy karddal: hiába,
Mégis elnyeli az Erdő.

A játék már nem babra megy,
Oda a test, s talán a lélek;
Aki veszt, későn bánja meg,
És fizethet iszonyú tétet;
Aki pedig nyer, feleségnek
Nem tündék leányát nyeri;
Bolond, ki a legnagyobb tétet / ki ezt a földi létet
Olyan kevésért felteszi.

Bár mind hallanák szavamat:
Rég hirdeti az igaz ember,
Hogy téli tűz vagy nyári nap,
Minden hordó kiürül egyszer.
Van pénzetek? Nem őrzi fegyver
S így hamarosan lába kel.
Nem öröklik azt becsülettel:
Ebül jött, kutyául megy el.

(var.1 Van lelketek? Nem őrzi fegyver
S így hamarosan lába kel.
Nem ápoljátok becsülettel:
Fehéren jött, sötéten megy el.

var2. Bor mámorával, harci kedvvel
sokáig élni nem lehet,
de ha a jelszó „Kalandra fel!”-
csak járjad a sötét ösvényeket!)

Villon + Leguán
Az emberek akkor élnek a legjobban, amikor mindenkinek megvan a helye, amikor mindenki tudja, hova tartozik a dolgok rendjében, és tudja, mit érhet el. Pusztítsd el ezt a helyet, és elpusztul az ember.
Frank Herbert: A Dűne eretnekei [Bene Gesserit mondás]
Szépidő-mondóka

Zápor zúg, zokog erdő,
Zord kedvű a Teremtő,
Melkor rémein ostor,
Megment minket a rossztól.
Mégis most, te Hatalmas
Kérünk, légy nyugodalmas.
Adj hű Tolkinidáknak
Fénylő szép Napot, árnyat,
Fák közt ünnepi táncot,
Szebbé tenni világod.

Read More

Az ainuk érkezése

A nulladik napon alkották sorsukat
Eljöttek előre mind a negyvenen
Dalból összegyúrni folyót, dombokat
Messzefényű lángot túl a nagy hegyen.

Földreszálló csillag sötétbe, sárba hull
Az első teremtés még munka, gyötrelem;
S a tenger és a tűz míg élni megtanul
Ezer évig kell azt vigyázni szüntelen.

Read More

A Tisztelendő Anyának egyesítenie kell magában a kurtizán fortélyos csáberejét a szűz papnő érinthetetlen fenségével, dinamikus egyensúlyban tartva e tulajdonságokat mindaddig, amíg fiatalságának ereje engedi. És amikor a fiatalság és szépség elmúlik, rájön majd, hogy a kettő közötti hely, melyet addig feszültség töltött ki, a ravaszság és találékonyság kútfője lett.
Frank Herbert: Dűne
Tudjátok, barátaim, nekik most már van miért meghalniuk. Rájöttek, hogy ők egy nép! Eszmélőben vannak!
Frank Herbert: Dűne
lotus